Kan ik toch Nix aan doen

KAN IK TOCH NIX AAN DOEN 

Een interactieve theatervoorstelling die leerlingen van de onderbouw van het middelbaar onderwijs uitdaagt om kritisch te leren denken.Alle buitenlanders krijgen eerder een baan dan mijn moeder. Ja, dat is zo! Want dat heeft op Faceboek gestaan!

Alle moslims zijn terroristen, dat mag ik zeggen, zegt mijn vader, dat is vrijheid van meningsuiting.


Synopsis

De voorstelling begint als er net een foto van Melissa in de klassenapp is gezet waarop te zien is dat ze is doorgelekt. Er is een golf van negatief commentaar losgebarsten. Romy heeft het erop gezet. Maar waarom? Net zaten Melissa en Romy nog zo gezellig samen chips te eten. En waarom zegt Jamal dat ze een loopse teef is, terwijl hij met Melissa zoende. Beetje bij beetje kom je er achter waarom Melissa, Romy en Jamal een aantal onhandige dingen hebben gedaan dat hen behoorlijk in de problemen heeft gebracht. De leerlingen in de zaal worden opgestookt, gewezen op hun eigen vermogen om in te grijpen en ze mogen tenslotte voorzeggen hoe de acteurs zich veel beter kunnen gedragen om alle problemen te voorkomen.

De acteurs laten in de voorstelling d.m.v. scènes en liedjes zien hoe het niet moet en vragen aan de leerlingen, met behulp van rode en groene kaarten hoe het wel moet. Of stemmen de leerlingen blanco en denken ze: daar kan ik toch Nix aan doen! 

 

Het project

Voorafgaand aan de theatershow krijgen de leerlingen in de mentorles een fotoverhaal te zien waarin Romy een foto in de klassen-WhatsApp zet van Melissa met een bloedvlek in haar broek. In de klas wordt per foto besproken wat er gebeurt. Het fotoverhaal  kan je vinden in lessonup zie: https://www.lessonup.com/app/channel/kritischlerendenken

Via dezelfde link, kan je in de klas, als voorbereiding en verwerking van op de voorstelling, gratis gebruik maken van 5 mentorlessen: Kritisch leren denken. De lessen gaan over feiten en vooroordelen, de bron van je informatie en het vormen van je mening met respect voor anderen. Tevens is er een verwerkingsopdracht waarin de leerlingen zelf in groepjes een “kritisch” onderzoek doen naar een thema dat hen aanspreekt. Dit wordt in de klas gepresenteerd. 

Dit project is in samenwerking met Stichting Carmel tot stand gekomen. De lessonup-serie is ontwikkeld door Nelleke Smeenk en Nicole Voogd van het ThijCollege in Oldenzaal. 


PLUSaanbod 

Ook is het mogelijk dat de acteurs van De Nieuwe Koning een mentortraining geven voorafgaand aan de voorstelling. Hierin krijgen de mentoren handreikingen voor het begeleiden van gesprekken over gevoelige onderwerpen in de klas. Dit gebeurt met een digitale handleiding en een mentortraining waarin o.a. geoefend wordt met een trainingsacteur. 

Onderwerpen die hierin aan bod komen zijn 'pushers, joiners en het stille midden', de kaders voor het gesprek bewaken en oordeel, mening en advies (oma) thuislaten als docent.


Resultaten

 • Leerlingen krijgen meer inzicht in hun eigen mogelijkheden om situaties voor zichzelf en anderen te veranderen.
 • Leerlingen krijgen meer empathie, door te zien hoe bijvoorbeeld afwijzing doorwerkt bij anderen.
 • Leerlingen voelen zich veiliger in de mentorklas, doordat dingen bespreekbaar worden ("Naar aanleiding van jullie openhartigheid is een leerling in mijn mentorklas bij het nabespreken van de voorstelling uit de kast gekomen.")
 • Mentoren krijgen meer inzicht in het voeren van gesprekken over pittige gespreksonderwerpen ("Hier is nooit aandacht voor geweest op mijn opleiding, ik ben dit soort gesprekken tot nu toe altijd uit de weg gegaan.")


Speelinformatie

 • De voorstelling is geschikt voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs.
 • Per voorstelling kunnen maximaal 60 a 90 leerlingen komen kijken. Dit in overleg.
 • De voorstellingduurt 60 minuten.
 • Minimaal 2 en maximaal 3 voorstellingen op een dag.


Speelplek voorwaarden

 • Theater is te verduisteren.
 • Speeloppervlak minimaal 6 x 3 meter.
 • Coulissen zijn aanwezig. 
 • Er is een beamer, licht, een geluidsinstallatie en een hdmi verbinding voor een camera aanwezig. (Uitgebreidere technische lijst is beschikbaar indien gewenst). 
 • Technicus van de zaal. (We brengen ook een eigen technicus mee.)
 • Genoeg zitplekken voor alle leerlingen en volwassenen.


Theatercrew

 • Spel: Bart Peeters Weem, Moes Wagenaar, Regine Hilhorst
 • Muziek: Geert Meuffels
 • Techniek: Olaf van der Kuil
 • Script en regie: Regine Hilhorst


Prijsindicatie

 • 2 voorstellingen op een dag:  € 2900,- * 
 • 3 voorstellingen op een dag   € 3600,-* 
 • 3 uur durende mentortraining met tools en oefenruimte over polariserende gesprekken (max 15 docenten) €600,- 

 

* Deze kosten zijn incl. headsets en elektrische piano en excl. 6% BTW en reiskosten 0,19 cent per km voor twee auto’s.

Theatergroep De Nieuwe Koning is CJP-acceptant, het is dus mogelijk uw CJP geld in te zetten op deze voorstelling. 

Bel voor meer informatie, aanmelding of boekingen met Regine: 06 48491917
of mail met: info@theatergroepdenieuwekoning.nl