De Grote Zorg en Welzijnshow

Over kastjes en muren en regels en recht.
Over zorg met het hart of zorg met een zucht.
Over afvinklijstjes of eigen regie.
Wat kan je nog wél zelf beslissen? Wie zorgt voor zorg op maat?

Kan ik toch Nix aan doen

" Alle moslims zijn terroristen!
Dat mag ik zeggen, zegt mijn vader,
dat is vrijheid van meningsuiting!"
...
Een interactieve voorstelling bij het project Kritisch leren denken voor het VMBO in opdracht van Stichting Carmelcollege

Het KunstKasteel

Een theatrale rondleiding door Kasteel Ruurlo voor het basisonderwijs vanaf groep 5

Dichten is niet ENG!

In Enschede zijn Anja van Rijm en Tanja ter Dicht een poëtisch fenomeen met hun videolessen en lesbrieven over juniordichten. Nu hebben ze samen met Pierre van Zang ook een officiële theatervoorstelling gemaakt. Op komische wijze wordt dichten, dichtvoordracht en podiumzweet onder de aandacht gebracht.

Bekijk het filmpje

De Nieuwe Koning

Theatergroep De Nieuwe Koning maakt Theater, in de breedste zin van het woord. 

Van een vrije muziektheaterproductie over een vrouw in de overgang, een project met voorstelling over kritisch leren denken voor het vmbo,een interactieve poëzievoorstelling voor de basisschool tot een theatrale rondleiding door Kasteel Ruurlo en van improvisatie op maat voor Buurtzorg Nederland tot theatrale acts op congressen en symposia. 

De Nieuwe Koning duikt in elk thema waarmee het zich verbonden voelt.

Sinds 2007 wordt het gezelschap geleid door Regine Hilhorst. Het gezelschap heeft geen vaste bezetting. Voor elk project zoekt DNK de beste regisseurs, docenten, acteurs, muzikanten en vormgevers uit de regio en daarbuiten. Met muzikant Geert Meuffels werkt DNK al jarenlang samen. Ook theatermaker, dichter en filosoof Moes Wagenaar is betrokken bij meerdere projecten.